Neděle, 23 Červenec 2017
 
 
Navigace
Úvodní stránkaDiskusní FórumBahá’u’lláhBahá’í učeníBahá’í Písmočasto kladené otázkyzprávykontaktyživotBuddhaMojžíšJežíš Kristus Ježíš Kristus
kontakt

Chcete si popovídat o Bahá’í učení osobně? Neváhejte nás kontaktovat:

tel. 602375030

ICQ: 240675960  240675960

SKYPE:

nebo nám pošlete zprávu
vyhledat
zprávy z Bahá’í světa v Angličtině
Bahá’í Písmo

Každé slovo prýštící z Božích úst je nadáno takovou mocí, že může vštípit nový životek každé lidské schránky.

 Bahá’u‘lláh

Základem Bahá’í Písma jsou Spisy zjevené Bábem a Bahá’u’lláhem. Jsou všemi věřícími považovány za Boží Slovo zjevené lidstvu pro tento věk. Bahá’u’lláh za více než čtyřicetiletou dobu Svého působení zjevil kolem stovky spisů, mezi nimiž hraje ústřední roli kniha zvaná Kitáb-i-Aqdas (Nejsvětější kniha), v níž jsou formulovány základy Bahá’í práva a teologie. Druhou nejdůležitější knihou Bahá’í Víry je Kitáb-i-Íqán, v níž Bahá’u’lláh objasňuje význam a roli Božích Projevů, kteří byli seslání před Ním.

 Neodmyslitelnou roli hrají také Spisy Bahá’u’lláhova nejstaršího syna ‘Abdu’l-Baháa, které mají mimo jiné roli interpretační a didaktickou. Nejsou však součástí Bahá’í Písma ve smyslu zjeveného Božího slova.

 Bahá’í Písmo bylo  zjeveno v arabském a perském jazyce, v současné době je přeloženo do všech hlavních světových jazyků a mnoha jazyků národních a etnických, včetně češtiny.

Bahá’u’lláhovo specifické ustanovení v Kitáb-i-Aqdas zapovídající komukoli interpretovat explicitní význam Jeho Písma byl hlavním důvodem, proč Bahá’í společenství zůstává i po více než 150 letech své existence jednotné.